Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ

 
 
Α.        Η Ενέργεια αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του σύμπαντος και κάθε μορφής ζωής σε αυτό. Καθώς ο άνθρωπος εντάσσεται στην γήινη φύση και στο σύμπαν θα ήταν αδιανόητο το κίνημα του ανθρώπου, το «Λαϊκό Κίνημα» που υπάρχει για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, να μην έχει σαφείς θέσεις και πολιτικές πάνω στο θέμα της ενέργειας. Θα αφήσουμε κατά μέρος τις θαυμάσιες φιλοσοφικές και φυσικές αναζητήσεις των μελών μας και θα ασχοληθούμε με την ενέργεια στην πρακτική της μορφή, στην μορφή που την γνωρίζουμε και στηρίζει την ζωή του ανθρώπου εξυπηρετώντας τις ανάγκες του.  Παράλληλα το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί ένα σχολείο και μία μέθοδο διαμόρφωσης πολιτικών. Πολιτικών που είναι συνεπείς με τις αρχές και τους στόχους του κινήματος. Μέσα από την διαδικασία σκέψης που αναπτύσσεται στο κείμενο μπορεί ο καθένας από εμάς, ο κάθε πολίτης να συλλάβει την διαδικασία γέννησης πολιτικής πρότασης και να αρχίσει να συνθέτει προτάσεις ο ίδιος. Η διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων πρέπει να γίνει κτήμα κάθε Ελληνα και κάθε Ελληνίδας, κάθε πολίτη αυτού του τόπου.

Β.         Είναι αυτονόητο για όλους ότι η Ενέργεια αποτελεί βιοτική ανάγκη κάθε ανθρώπου. Πέρα από την ίδια την ενέργεια που υφίσταται μέσα σε κάθε άνθρωπο, συνηθίζουμε να αποκαλούμε «Ενέργεια» τις μορφές αυτής που βρίσκονται έξω από τον άνθρωπο μέσα στο φυσικό μας περιβάλλον (τουλάχιστον όσες μορφές ενέργειας μπορούμε να εννοήσουμε ή να συλλάβουμε ως όντα). Η Ενέργεια για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι απολύτως αναγκαία σε κάθε σχεδόν έκφανση και δράση του.  Από την προετοιμασία του φαγητού, ως την μετακίνηση και την επικοινωνία μας χρησιμοποιούμε «ενέργεια» για να λειτουργήσουν μία σειρά από συσκευές, από τεχνικές εφευρέσεις του ανθρώπινου νου. Είναι συνεπώς σαφές ότι η ενέργεια για τον σύγχρονο άνθρωπο αποτελεί βιοτική ανάγκη, αυτονόητα αναγκαία για την ζωή του, όπως σήμερα αυτή οργανώνεται και υφίσταται. Επισημαίνουμε ότι ο πλανήτης ολόκληρος υπό το κράτος του συστήματος του αδηφάγου καπιταλισμού γνώρισε και γνωρίζει τεράστιες καταναλώσεις ενέργειας που παράγονται με ορατά δυσμενέστατα αποτελέσματα για τον πλανήτη και τις φυσικές παραγωγικές του πηγές (αέρας, νερό, γη, φυσικοί πόροι και δυνατότητες).
Στην πραγματικότητα ο πλανήτης αναλίσκεται από το φρενήρες και φρενοβλαβές σύστημα της κερδοκρατίας με τρισάθλια και ζοφερά αποτελέσματα που καθιστούν άγνωστο το μέλλον του ίδιου του πλανήτη και της ανθρώποτητας μαζί με αυτόν. Το άγνωστο αυτό αφορά στην πραγματικότητα τον χρόνο καταστροφής του πλανήτη και του ανθρωπίνου είδους, αφού η πορεία της συμπεριφοράς μας στον πλανήτη παραπέμπει με μαθηματική ακρίβεια και νομοτελειακά στον αφανισμό.
Αγνωστα επίσης σε επίπεδο πλανήτη και πέραν αυτού είναι τα τελικά αποτελέσματα της τακτικής του συστήματος να μετατρέπει την ενέργεια στις χρηστικές μορφές που αυτό χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται (αλλά και την ύλη σε ενέργεια). Η υπερθέρμανση του πλανήτη από τις τεράστιες ποσοτικά καύσεις είναι μία σχετικά πρόσφατη παρατήρηση επιστημόνων για τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχει διατυπωθεί κάποιος φυσικός νόμος. Απλά παρατηρούμε τις συνέπειες και συνεχίζουμε της ίδιες τακτικές σε μια πορεία προσέγγισης με ένα άγνωστο χρονικά και ποιοτικά τέλος της γης και της ανθρωπότητας.
Είναι συνεπώς σαφές ότι η κίνηση όλων μας και της ίδιας της ανθρωπότητας πρέπει να γίνεται προς την κατεύθυνση της συντήρησης των φυσικών πηγών του πλανήτη, προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της απαγόρευσης – αποφυγής της υπερκατανάλωσης, της σπατάλης ενέργειας. Οι λεγόμενες «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» προσφέρουν μιαν καταρχήν λύση (στην πραγματικότητα ελλείψει φυσικού νόμου δεν ξέρουμε που οδηγούν και αυτές), αλλά και αυτές θα πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω και εμείς να εννοήσουμε ότι ζούμε σε ένα πλανήτη που όσο μεγάλος και εάν μας φαίνεται είναι μετρήσιμος και πεπερασμένος. Οι καπιταλιστές κατά την προσφιλή τους τακτική όχι μόνο δημιουργούν τα προβλήματα με τις αισχροκερδείς και αλόγιστες τακτικές τους, αλλά και έρχονται να χρεώσουν την κοινωνία ξανά, με ακριβότερα μέσα, «επενδύσεις» και κερδοφορίες για τους ίδιους προκειμένου να λύσουν τα προβλήματα που οι ίδιοι προκάλεσαν. Η Ενέργεια και τα αποτελέσματα των επιλογών των καπιταλιστών είναι ένα χαρακτηριστικό εύγλωττο παράδειγμα των τακτικών τους: αυτοί μολύνουν και καταστρέφουν τον πλανήτη και αυτοί έρχονται όχι να πληρώσουν για όσα προκάλεσαν αλλά να επεκτείνουν κερδοφόρα τις επιρροές και την ισχύ τους εις βάρος των ανθρώπων και της κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την «πράσινη ανάπτυξη» προέρχονται από εργασία και σχεδιασμό του ιδρύματος Ροκφέλλερ για να βάλουν στο χέρι και την ηλεκτρική ενέργεια, ούτε το ότι συγκεκριμένες εταιρείες με παρεμφερείς μετοχικές συνθέσεις, όπως οι εταιρείες του ανωτέρω, ελέγχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά παραγωγής ενέργειας στον πλανήτη (πετρελαϊκές, πυρηνικά εργοστάσια, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).  

Γ.         Πολιτική 1η : Ενέργεια με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Εχοντας θέσει τον άνθρωπο και την εξυπηρέτηση των αναγκών του ως κέντρο της φιλοσοφικής και πολιτικής μας αναζήτησης και θέσης είναι σαφές ότι το κεντρικό στοιχείο των πολιτικών μας προτάσεων θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτό: Η ενέργεια θα πρέπει να παράγεται με στόχο και σκοπό να εξυπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Σήμερα η ενέργεια παράγεται με πρώτο στόχο και σκοπό το κέρδος (και όχι τον άνθρωπο) και λειτουργεί εκμεταλλευόμενη τις ανάγκες των ανθρώπων. Η φιλοσοφία της κερδοκρατίας γίνεται ολοένα και εντονότερη με τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων και των ιδιωτικών «επενδύσεων» στον χώρο της ενέργειας. Το «ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» αντιλαμβάνεται την ενέργεια και την χρήση της ως διαδικασία υπέρ του ανθρώπου και των αναγκών του και όχι υπέρ της κερδοφορίας κάποιων.
Η σύγκρουση των αντιλήψεων είναι σαφής : εμείς  θέλουμε την ενέργεια και την παραγωγή της αποκλειστικά και κυρίαρχα υπέρ του ανθρώπου και των αναγκών του. Ειδικά, όταν συγκεκριμένες μορφές ενέργειες όπως η ηλεκτρική αποτελούν βιοτική ανάγκη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Το ίδιο αναγκαία είναι και η θέση μας απέναντι στην καταστροφή της φύσης και την ανάλωση των φυσικών πόρων. Η φύση είναι το σπίτι μας, είναι αναπόσπαστο μέρος του εαυτού μας και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρη, τμήματα, κομμάτια του συνόλου της φύσης. Κάθε πολιτική μας συνεπώς που αφορά τον άνθρωπο, αφορά αναπόσπαστα και την φύση και στοχεύει στην διατήρηση και στην βελτίωση του.  
Οι πολιτικές μας προτάσεις ορμώμενες από αυτές τις αρχές και τα ίδια αναφαίρετα ανθρώπινα δίκαια και δικαιώματα θέλουν την παραγωγή ενέργειας να γίνεται με κεντρικό στόχο την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου μέσα σε ένα περιβάλλον προστασίας της φύσης. Κάθε παραγωγή, κάθε λειτουργική δομή και δράση που αφορά την ενέργεια πρέπει να έχει ως κεντρικό της στοιχείο, στόχο και προορισμό τον άνθρωπο και την κάλυψη των αναγκών του: πρώτιστα των αναγκών που προκύπτουν με βάση τους φυσικούς νόμους και την βιολογική υπόσταση του ανθρώπου και εν συνεχεία των αναγκών που συγκροτούν το επίπεδο ζωής και επικουρούν – διευκολύνουν την ζωή του ανθρώπου. 

 
Για τις δεύτερες και το επίπεδο της κάλυψής τους η ίδια η κοινωνία οφείλει να αποφασίσει απόλυτα δημοκρατικά και ανάλογα με την βαρύτητα καθεμιάς, την ανάλωση ανθρώπινου δυναμικού για την παραγωγή τους και την λειτουργία τους στην φύση. Οι πρώτιστες, οι βιοτικές ανάγκες είναι απαραίτητο να καλύπτονται και συγκροτούν όχι μόνο τον λειτουργικό προορισμό της κοινωνίας (και εδώ της ενέργειας), αλλά και την αιτία δημιουργίας των ανθρώπινων κοινωνιών. Μια σαφής πολιτική έκφανση αυτών μας των θέσεων είναι η θέση ότι η ενέργεια καθ’ ό μέρος καλύπτει άμεσες βιοτικές ανάγκες πρέπει στο μέλλον να τεθεί εκτός συναλλαγής και να αποτελέσει αγαθό της κοινωνικής οικονομίας. Εάν αυτή η απόφαση ανήκει σε άλλες μελλοντικές ίσως κοινωνίες ή σε κοινωνίες ανθρώπων που θα έχουν καταφέρει να συλλάβουν τον προορισμό τους στον πλανήτη, η απόφαση για την οικονομία και την ενέργεια χωρίς οικονομικό κέρδος, ως θεσμό μιας πραγματικά κοινωνικής οικονομίας ανήκει σε αυτή την τωρινή κοινωνία, στην κοινωνίαμας. Αυτή είναι και η πρώτη άμεση πολιτική πρακτική και πρότασή μας: η ενέργεια δεν θα πρέπει να παράγεται με στόχο τον οικονομικό κέρδος. Η ενέργεια θα πρέπει να παράγεται με κέντρο τον άνθρωπο και με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Τα «κέρδη» από μία τέτοια πολιτική θα είναι πολλαπλά και θα προκύψουν αυτονόητα στην συνέχεια και της πρότασης και των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν την πραγμάτωση μιας τέτοιας πρότασης. Αντίστοιχα, οι άνθρωποι και οι κοινωνίες τους δεν μπορούν στην κάλυψη βιοτικών τους αναγκών να εξαρτώνται από την βούληση, την αυθαιρεσία, την κερδοσκοπία, ακόμα και την ψυχολογική διαστροφή κανενός κατόχου των παραγωγικών δομών.
Καθώς οι ανθρώπινες βιοτικές ανάγκες σε ενέργεια είναι μετρήσιμες, αλλά και η κάλυψη των δευτερευουσών μη βιοτικών αναγκών έχει και αυτή μετρήσιμες ενεργειακές ανάγκες δεν είναι δύσκολο να φτάσουμε στον δεύτερο στόχο της πολιτικής του «Λαϊκού Κινήματος»: την αυτάρκεια που σημαίνει παράλληλα και εθνική ανεξαρτησία.
Είναι σαφές ότι η ενέργεια δεν αποτελεί υλική μορφή που μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί με άνεση στο μέλλον. Η ενέργεια είναι το ίδιο κινητική όσο και η ανθρώπινη ζωή. Η αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας, ακόμα και της προς χρήση, είναι μια δυνατότητα υπαρκτή μεν αλλά με τεράστιο και πολλαπλό κόστος. Οι συσσωρευτές ενέργειας (μπαταρίες) αποτελούν κατασκευαστικά και λειτουργικά απειλή για την φύση και τον άνθρωπο και ο μικρός σχετικά χρόνος ζωής τους «εγγυάται» ένα βέβαιο και ορατό μεγάλο πρόβλημα και πολύπλευρο διάθεσης και επεξεργασίας τους στο παρόν και στο άμεσο μέλλον. Η ορθή τακτική είναι απλή και σύμφωνη με την πολιτική και φιλοσοφική μας θέση: την παραγωγή ως μέγεθος την ορίζουν οι ανάγκες μας για άμεση ανάλωση και η συσσώρευση ενέργειας συγκροτεί μόνο μηχανισμό ασφάλειας σε όση μόνο ποσότητα είναι αναγκαία για αυτόν τον σκοπό.
Η ύπαρξη μιας αρχής που λειτουργεί ευέλικτα με βάση τα δεδομένα και τους στόχους αυτούς είναι αναγκαία και αυτή θα είναι η δημοκρατική κοινωνική αρχή ενέργειας σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουμε προτείνει.
Για τους συσσωρευτές ενέργειας θα πρέπει από πριν να υπάρξει, να δημιουργηθεί εργοστάσιο ανακύκλωσής τους.
Παράγουμε συνεπώς σύμφωνα με τις ανάγκες μας και σε κάθε δράση μας υπολογίζεται και συνυπολογίζεται και η βορά σε ενέργεια ως απαραίτητο στοιχείο του κόστους.
Εχοντας τους πιο πάνω άξονες και γνώμονες σκέψης, υπολογισμών και δράσης και όσα είναι συνυφασμένα με αυτούς, είναι ακόμα πιο εύκολο να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της παραγωγής και των μεθόδων της.
Είναι επίσης σαφές ότι ο προσδιορισμός των ανθρωπίνων αναγκών ως προαπαιτούμενο της παραγωγικής διαδικασίας θα δώσει ταυτόχρονα και τον ορισμό και το μέτρο της έννοιας σπατάλη και υπερκατανάλωση, δηλαδή αναγκαίων κοινωνικά και παραγωγικά ζητούμενων που σήμερα προσδιορίζονται αυθαίρετα και αόριστα και λειτουργούν ως αιτιολογία συνεχών αυξήσεων στις τιμές.

Δ.        Στην χώρα μας χρησιμοποιούνται κατά βάση δύο μορφές ενέργειας : η θερμική (καύσεις) και η ηλεκτρική.  Η παραγωγή και των δύο θα πρέπει να προσδιοριστεί και να οριστεί με βάση τις ανάγκες του ανθρώπου και τις δυνατότητες της χώρας, ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος της αυτάρκειας. Η προστασία της φύσης είναι ο τρίτος παράλληλα εξυπηρετητέος όρος. Όχι μόνο παραγωγικά, αλλά και ως εικόνα η κάλυψη μεγάλων εκτάσεων από τέτοιες μονάδες θα πρέπει να αποφευχθεί, αλλά και να δοθούν παραγωγικές δυνατότητες με την χρήση αυτών των μονάδων (π.χ. στέγες σπιτιών, θερμοκήπια, καλλιέργειες υπό σκιά κλπ.). Ολοι οι ανωτέρω πρωτεύοντες, αλλά και οι δευτερεύοντες παράγοντες θα πρέπει να συνεκτιμηθούν με βάση και τις δυνατότητες του τόπου και κάθε παραγωγής, ώστε να υπάρξει ένας εκ βάθρων ανασχηματισμός και επανασχεδιασμός της παραγωγής ενέργειας στην χώρα. Τον σχεδιασμό αυτό είναι βέβαιο ότι οι άχρηστες κομματικές ηγεσίες, οι «κομματάνθρωποι» και τα ιδιωτικά συμφέροντα δεν τον θέλουν για να ενεργούν ανεξέλεγκτα και να φέρνουν την κοινωνία προ τετελεσμένων γεγονότων και τεράστιων βαρών, εξαρτήσεων και νέων καταστροφών.
            Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει από ανθρώπους που προέρχονται από τον λαό και είναι αδέσμευτοι με στόχο την ουσία της ενέργειας και να τεθεί υπό την διαδικασία της έγκρισής του από τον ελληνικό λαό.

Ε.         Εχοντας ως στόχο την ελάχιστη ανάλωση φυσικών πόρων και την προστασία της φύσης είναι ευνόητο πως θα πρέπει να στραφούμε στις μορφές ενέργειας που έχουν την ελάχιστη δυνατή φυσική επιβάρυνση. Μια τέτοια μορφή είναι σήμερα κατά βάση η ηλεκτρική ενέργεια. Η υποκατάσταση της θερμικής ενέργειας από την ηλεκτρική αποτελεί ένα στόχο του σχεδιασμού που είναι ενεργειακά και κατά τις ανάγκες παραγωγής μετρήσιμος. Αντίστοιχα, σαφής ρόλος πρέπει να δοθεί στην εφευρετικότητα των Ελλήνων για την υλοποίηση εφευρέσεων και τεχνικών λύσεων μέσα από τον θεσμό της κοινωνικής ευρεσιτεχνίας που είναι μία ακόμα καινοτομία του Κινήματος, που δίνει στον άνθρωπο και στις κοινωνίες του το όφελος από την ανθρώπινη αναζήτηση και εφευρετικότητα.
            Σε αντίθεση με την πολιτική και οικονομική ολιγαρχία πιστεύουμε στους Ελληνες, στους πολίτες αυτής της χώρας και στις δυνατότητές τους και θέλουμε να τους δώσουμε το περιβάλλον για να μεγαλουργήσουν. Τρομερές ιδέες και επιστημονικές ανακαλύψεις Ελλήνων μένουν επί έτη αζήτητες στα συρτάρια και αυτή την κατάσταση το «Λαϊκό Κίνημα» θα την ανατρέψει άμεσα και με τον θεσμό της δημοκρατικής κοινωνικής αρχής που θα υλοποιήσει την κοινωνική ευρεσιτεχνία.

ΣΤ. Μοντέλο Παραγωγής Ενέργειας
Ας έλθουμε τώρα στην αποσαφήνιση του μοντέλου παραγωγής ενέργειας που έχουμε επεξεργαστεί και προτείνουμε. Εμείς δεν μετερχόμαστε ούτε κούφια τσιτάτα, ούτε αοριστολογίες, ξέρουμε το τι πρέπει να γίνει και πως και το προσφέρουμε στην κοινωνία ως λύση για τα αδιέξοδα.
Μπορούν ευρείες κοινωνικές ομάδες να παραγάγουν ενέργεια και ποια; Για εμάς η απάντηση είναι : σαφώς ναι !!!.  
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις περισσότερες ανανεώσιμες πηγές έχει ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να εκμεταλλευτεί η κοινωνική ολότητα: δεν χρειάζεται παρά ελάχιστη εργασία, αυτό όχι μόνο απελευθερώνει τους ανθρώπους από εργασίες και απελευθερώνει παραγωγικά κοινωνικά δυνάμεις και δυνατότητες, αλλά και δίνει την δυνατότητα παραγωγής ενέργειας με ελάχιστο λειτουργικό κόστος και χωρίς τον κίνδυνο διαχειριστικής διαφθοράς. Είναι σαφές ότι μία τέτοια επένδυση αφορά ουσιαστικά και κατά κύριο λόγο την συγκέντρωση ενός κεφαλαίου για την προμήθεια των αναγκαίων τεχνικών μέσων, ενώ τα λειτουργικά έξοδα είναι ελάχιστα.
Οι «Καλλικράτειοι» δήμοι μπορεί να είναι προβληματικοί ως προς πολλά, έχουν όμως την δυνατότητα να λειτουργήσουν ως καταλύτες στην διαδικασία κοινωνικοποίησης του αγαθού της ενέργειας. Για ένα μέσο δήμο είναι σήμερα πανεύκολο να συγκεντρωθούν σε μερικούς μόλις μήνες τα αναγκαία κεφάλαια για την δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. . Αρκεί μία απόφαση και ένα ειδικό ανταποδοτικό τέλος στους χιλιάδες λογαριασμούς των Δ.Ε.Κ.Ο. που αντιστοιχούν στους δημότες. Ποσά της τάξεως των 3.000.000 – 5.000.000 Ευρώ μπορούν να συγκεντρωθούν από τους περισσότερους δήμους μέσα σε ένα εξάμηνο. Αντίστοιχα και χωρίς να είναι αναγκαίο, οι δήμοι μπορούν και οφείλουν να επιδοτηθούν για τέτοιες δράσεις μέσω του Ε.Σ.Π.Α. ή άλλων προγραμμάτων. Ο στόχος είναι απλός να δημιουργηθούν μονάδες παραγωγής ενέργειας, οι οποίες θα ανήκουν σε νομικά πρόσωπα που συγκροτούν στη νομική τους μορφή όχι οι δήμοι (ας μην αφήσουμε καμία πόρτα στην κακοδιαχείριση), αλλά οι δημότες, οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες και έχουν αποκλειστικά και την κυριότητα και την διοίκησή τους.
Ο λειτουργικός στόχος είναι η δωρεάν παροχή ενέργειας – ηλεκτρικού ρεύματος στους δημότες. Οσο ρεύμα παράγεται, αφού αφαιρεθούν οι λειτουργικές δαπάνες θα δίδεται δωρεάν σε κάθε δημότη με βάση την αρχή της ισότητας και εάν αποφασιστεί από τους δημότες και της αναλογικότητας. Τα οφέλη για όλους θα είναι αυτονόητα: οφέλη για τον άνθρωπο, την φύση, την πορεία της περιοχής, μείωση του οικογενειακού προϋπολογισμού, του κόστους παραγωγής, δημιουργία πόλου προσέλευσης κατοίκων κ.α. . Αρκεί να το αποφασίσουν 2-3 δήμοι στην χώρα και η πορεία θα είναι πορεία συνεχούς προόδου, το κέρδος θα ανήκει σε όλους και θα είναι τεράστιο, διάχυτο στην κοινωνία και πολύπλευρο.
Παράλληλα, σε δευτερεύουσα βάση προτεραιότητας και συμπληρωματικά τις επιδοτήσεις επενδύσεων θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν ομάδες ανθρώπων (π.χ. οι νέοι άνθρωποι μιας κοινότητας), ώστε να μπορούν να ιδρυθούν τέτοιες μονάδες με σκοπό την παραγωγή ενέργειας με ένα θεμιτό μικρό κέρδος και υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση της τοπικής δημοκρατικής κοινωνικής αρχής. Αναφερόμαστε στις επιδοτήσεις επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν χρήματα όλων μας, αλλά τις λυμαίνονται συστηματικά οι ίδιοι και οι ίδιοι με τα γνωστά ζοφερά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά αποτελέσματα.
Το ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ έχει ξεκάθαρη θέση: επιδότηση επενδύσεων μπορεί να πάρει ο καθένας μόνο ως φυσικό πρόσωπο, μόνο μία φορά και αυτή υπολογίζεται ατομικά, όπως και η προτεραιότητα στην επιλογή της. Π.χ. ένα πρόσωπο δικαιούται επιδότηση 10.000 Ευρώ, δύο πρόσωπα δικαιούνται επιδότηση 20.000 Ευρώ, τρία 30.000 Ευρώ κ.ο.κ. . Στην επιλογή προτεραιότητα έχει η πρόταση που ανήκει σε περισσότερους. Μόνο έτσι θα γίνει πλατειά και ουσιαστικά κοινωνική η οικονομία και η προσωπική βάση της.
Με την υλοποίηση της προτάσεως αυτής θα αποκτήσουμε εύκολα, σύντομα με άμεσο κοινωνικό όφελος και χωρίς υπερκέρδη και υπερκοστολογήσεις αισχροκέρδειας φθηνή ενέργεια με στόχο να καλύψουμε τις ανάγκες του ανθρώπου και της κοινωνίας σε μία λογική οικονομίας χωρίς χρηματικό κέρδος και με ουσιαστική δημοκρατική κοινωνικοποίηση του αγαθού. Τα ουσιαστικά κέρδη, τα πραγματικά κέρδη για τον άνθρωπο και την κοινωνία θα έλθουν αυτονόητα. Θα πρέπει όλοι να συλλογιστούμε και να εννοήσουμε ότι τα οικονομικά χρηματικά κέρδη απορρέουν από την ζημία κάποιων άλλων, από την περιουσιακή χρηματική μετακίνηση προς τον «κερδοφόρο». Εάν ακριβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί ο πωλητής του να εμφανίζει κέρδη, αλλά αυτά στην ουσία προέρχονται από τους καταναλωτές, αποτελούν ένα μείον, μία ζημία για την τσέπη τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.
Αντίθετα, δημιουργώντας την οικονομία χωρίς κέρδος για τις βασικές βιοτικές ανάγκες (ουσιαστικά την οικονομία που καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα και δίδει στους εργαζόμενους ένα καλό αντάλλαγμα για να ζουν σε λογικά πλαίσια) κάνουμε το πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε σε άλλες μορφές νόησης της κοινωνικής οργάνωσης και αφήνουμε πίσω μας το ζοφερό παρελθόν. Στην περίπτωση αυτής της μορφής οικονομίας, της πραγματικής κοινωνικής οικονομίας, τα «κέρδη» είναι πολύπλευρα και συνολικά και δεν επιφέρουν ζημία κανενός. Αυτά είναι τα πραγματικά κέρδη για μια κοινωνία και για τον άνθρωπο.
 Ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα με όσα θεωρούμε συστημικά αυτονόητα (χωρίς στην πραγματικότητα να είναι), η συγκρότηση και λειτουργία μιας οικονομίας χωρίς κέρδος δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Διότι π.χ. εάν σε μία παραγωγική επιχείρηση ή σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (ας πούμε τουριστική) η ηλεκτρική ενέργεια είναι κατά ένα μέρος δωρεάν και κατά ένα άλλο μέρος με χαμηλό τιμολόγιο θα προκύψει άμεση μείωση της τιμής των προϊόντων ή των υπηρεσιών με αντίστοιχο θετικό αποτέλεσμα στην «ανταγωνιστικότητα». Το παράδειγμα αυτό αφορά βέβαια όσους εξακολουθούν να εντάσσουν στην λογική τους αυτές τις έννοιες. Για εμάς στο «Λαϊκό Κίνημα» το πραγματικό κέρδος θα είναι ατομικό και κοινωνικό συνάμα, καθώς θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο ανθρώπινη και ποιοτική ζωή, θα ξαναφέρει το χαμόγελο και την ελπίδα στα χείλη των ανθρώπων, θα τους δώσει ένα έναυσμα δημιουργικότητας και μια πνοή ζωής και ελευθερίας.

Ζ.         Τι θα γίνει η Δ.Ε.Η. ;
Η Δ.Ε.Η. ανταποκρίνεται σε άλλους σχεδιασμούς και σε άλλες λογικές που ίσχυαν 50 χρόνια πριν. Για τον πολίτη αυτής της χώρας η λέξη Δ.Ε.Η. σήμαινε επί χρόνια χαράτσια και αυξήσεις. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της αντίληψης που ήθελε τις κρατικές επιχειρήσεις απρόσωπες, αδιάφορες και στην ουσία κατά την διοίκηση και την λειτουργία τους ιδιωτικές. Το πρώτο βήμα για εμάς θα είναι η πραγματική κοινωνικοποίηση της Δ.Ε.Η. , ώστε να περιέλθει πραγματικά στην κοινωνία και να διασωθεί από το ξεπούλημα σε ξένους και ντόπιους κερδοσκόπους. Η διοίκηση της Δ.Ε.Η. και ο έλεγχος της λειτουργίας της πρέπει να ανήκει στην ίδια την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό η Δ.Ε.Η. θα τεθεί υπό την διοίκηση και τον έλεγχο δημοκρατικής κοινωνικής αρχής, που θα προέρχεται από τους πολίτες, όπως έχουμε περιγράψει τις αρχές αυτές.
Το δεύτερο μέρος της πρότασης έχει να κάνει με το παραγωγικό της μέλλον. Για εμάς είναι αδιανόητο να θυσιάζονται άνθρωποι και ανθρώπινες ζωές με μεθόδους παραγωγής που ανήκουν στον μεσαίωνα. Εχετε επισκεφτεί ποτέ την Πτολεμαϊδα και άλλες περιοχές του νομού Κοζάνης ή την Μεγαλόπολη της Αρκαδίας; Είναι περιβάλλον αυτό για να ζουν και να εργάζονται άνθρωποι; Είναι περιβάλλον αυτό για να μεγαλώνουν παιδιά; Στις περιοχές αυτές οι ασθένειες που σχετίζονται με τις παραγωγικές διαδικασίες της Δ.Ε.Η. είναι στατιστικά τουλάχιστον διπλάσιες από ότι σε άλλες περιοχές της χώρας; Γνωρίζετε μήπως ότι ο μέσος όρος ζωής των ανθρακωρύχων είναι κάτω από τα 60 χρόνια; 
Ως Λαϊκό Κίνημα, ως κίνημα του Ανθρώπου δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια τέτοια κατάσταση να συνεχίζεται και ας σημαίνει αρκετά για τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών αυτών και το μοντέλο της ζωής τους. Δεν θέλουμε να έχουν τέτοια ζωή. Το πρόβλημα είναι ότι οι περιοχές αυτές στηρίζουν την εσωτερική οικονομία τους στα εργοστάσια της ΔΕΗ. Είναι σαφές για εμάς και αυτονόητο σύμφωνα με την φιλοσοφία μας, ότι στους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να δοθούν άλλες παραγωγικές διέξοδοι, να στηριχθεί μια νέα κατάσταση στην ζωή τους. Βήμα προς βήμα και δημοκρατικά με την συμμετοχή και την βούλησή τους, καθώς η Δ.Ε.Η. θα μετασχηματίζεται σε φορέα παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και σε φορέα ελέγχου και διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος, θα αρχίζουν να υλοποιούνται και οι παραγωγικές προτάσεις που θα αφορούν την ζωή και το μέλλον των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή. Κάθε κίνηση ως προς την Δ.Ε.Η. θα προϋποθέτει την προϋπαρξη και λειτουργία παραγωγικών μονάδων συλλογικότητας και την πλήρη ένταξη σε αυτές των ανθρώπων που θα παύσουν να απασχολούνται στις απάνθρωπες εργασίες τους και θα επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει καλύτερα σε ένα διαφορετικό μέλλον που σχεδιάζεται σήμερα για να γίνει πραγματικότητα στο άμεσο μέλλον.

Η.        Πως η Ελλάδα θα παραγάγει τις αναγκαίες υποδομές για την ενέργεια;

Το ερώτημα είναι αυτονόητο για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Κάποιοι αχαρακτήριστοι επιδιώκουν την γενικευμένη άναρχη παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. στην Ελλάδα από ιδιώτες, χωρίς να έχουν όχι μόνο οργανώσει ως όφειλαν, αλλά και εξετάσει την οργάνωση στην χώρα παραγωγικών μονάδων και υποδομών που θα στηρίξουν με εθνικά, ημεδαπά μέσα τον μετασχηματισμό, ώστε να είναι φθηνότερες οι εγκαταστάσεις και να παραμείνει η όποια προστιθέμενη αξία στην χώρα μας και να την καρπωθεί ο λαός μας.
Για το Λαϊκό Κίνημα, οποιαδήποτε μορφή και εάν λάβει αυτός ο μετασχηματισμός πρέπει να ανήκει στον ελληνικό λαό και αυτός να αποκομίσει τα οφέλη του άμεσα, έμμεσα και πολύπλευρα.
Το Κίνημά μας θέτει λοιπόν το ερώτημα : θέλουμε τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ενέργεια από Α.Π.Ε. να κατασκευάζονται από ελληνικά χέρια στην Ελλάδα;
Εμείς απαντάμε ΝΑΙ !!!. ΝΑΙ Γιατί πιστεύουμε στον άνθρωπο και στον Ελληνα.

Το δεύτερο ερώτημα είναι : Μπορούμε ;
Απαντάμε με άμεσο λόγο γνώσης ότι σήμερα μπορούμε να κατασκευάζουμε στην Ελλάδα κάθε τι που χρησιμοποιείται για την δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. . Όλα τα περιφερειακά (καλώδια, πλαίσια, βάσεις κλπ.) και τα περισσότερα από τα κύρια παραγωγικά στοιχεία (π.χ. ανεμογεννήτριες). Εχουμε αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία και τα υλικά για να κατασκευάσουμε και φωτοβολταϊκά σώματα, όπως και συσσωρευτές.
Ακόμα περισσότερο, το «Λαϊκό Κίνημα» με τον θεσμό της κοινωνικής ευρεσιτεχνίας και της αντίστοιχης δημοκρατικής κοινωνικής αρχής μπορεί να υλοποιήσει τις εφευρέσεις Ελλήνων πολιτών, ώστε να αποτελέσει η Ελλάδα μία πρωτοπόρο δύναμη στον τομέα αυτό. Γνωρίζει π.χ. κανείς τις εφευρέσεις Ελλήνων πάνω στην παραγωγή ενέργειας από το κύμα της θάλασσας ; Δυστυχώς στην χώρα μας κάποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες λειτουργούν ως μεταπράτες χρεώνοντας το αδικαιολόγητο και ζημιογόνο για όλους κέρδος τους στον ελληνικό λαό.
Εμείς στο Λαϊκό Κίνημα λειτουργούμε ως δημιουργοί και απελευθερωτές των ανθρώπων για να δώσουμε ένα πραγματικό μέλλον στους Ελληνες και στην Ελλάδα.
Οι αρνητές της πρότασης, οι άνθρωποι χωρίς παρόν και μέλλον θα αναφωνήσουν : μα έχουμε υψηλό κόστος παραγωγής  !!!.
Θα απαντήσουμε ως κίνημα πως  δεν έχουμε υψηλό κόστος παραγωγής αλλά υψηλότατο, αισχροκερδή συντελεστή αισχροκέρδειας.
Εχουμε όμως έτοιμη και την λειτουργική λύση : παραγωγικές συλλογικότητες, οικονομία χωρίς κέρδος, σχεδιασμός των κινήσεων με βάση τις ανάγκες. Όλα είναι μετρήσιμα και απολύτως εφικτά.
Εάν, δηλαδή, υπολογίσουμε τον όγκο, τον αριθμό και την δυναμικότητα των μονάδων που θέλουμε να κατασκευάσουμε μπορούμε κάλλιστα να υπολογίσουμε με απόλυτη ακρίβεια και τα υλικά που θα χρειαστούμε. Αυτά μπορούν να τα παράγουν σε μονάδες παραγωγής Ελληνες πολίτες με τον θεσμό των παραγωγικών συλλογικοτήτων. Ελληνες πολίτες που σήμερα είναι αχρηστευμένοι, ανενεργοί και δυστυχείς θα παράγουν στις   εκατοντάδες παραγωγικές μονάδες που είναι σήμερα κλειστές λόγω της κυριαρχίας των μεταπρατών, της αισχροκέρδειας, της εξάρτησης και της κερδοσκοπίας. Η κοινωνική οικονομία, η «οικονομία χωρίς κέρδος» θα είναι παρούσα για να δώσει όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι αναγκαία σε ό,τι κατασκευάζεται από ελληνικά χέρια. Οι μονάδες αυτές, οι παραγωγικές συλλογικότητες δεν θα σχεδιαστούν για να ανταγωνίζονται οικονομικά η μία την άλλη, ούτε για να δημιουργούν εμπορικά υπερκέρδη σε εργοδότες. Θα σχεδιάζονται για να παράγουν με τα εθνικά πρότυπα ποιότητας καλύπτοντας το (ελαττωμένο) κόστος παραγωγής και ουσιαστικές αποδοχές ζωής για τους μετέχοντες σε αυτές. Ο «ανταγωνισμός» θα είναι τυχόν για το καλύτερο προϊόν, αλλά η γνώση της κατασκευής του θα ανήκει σε όλη την κοινωνία που θα βραβεύει και θα επιβραβεύει τον εφευρέτη.  Αυτή είναι η νέα, η πραγματική κοινωνική οικονομία.  Μόνο αυτό είναι το μέλλον, η δημιουργία μιας πραγματικής Ελλάδας και η οδός για την διάσωσή της.

Ξεκινώντας από την φύση της ενέργειας, μετρώντας τις ανάγκες των ανθρώπων, με δημοκρατία και λογική, με ισότητα και απόλυτη συνέπεια σε όσα διακηρύττουμε, σχεδιάσαμε και προτείνουμε την μόνη πραγματική λύση για την «Ενέργεια» στην Ελλάδα.
Δεν προσθέσαμε τεχνικές λεπτομέρειες, όλα είναι απλά και απολύτως μετρήσιμα, αρκεί να ξέρεις και να θέλεις να τα μετρήσεις και να τα υπολογίσεις.
Στο Λαϊκό Κίνημα το πρώτο που μετράμε και υπολογίζουμε είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του και το αποδεικνύουμε έμπρακτα με τις σαφείς και εμπεριστατωμένες προτάσεις μας.
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ : ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ


2 σχόλια:

  1. "Μη παραλείψετε να ανεβάσετε και τη σημερινή εκπομπή για την ενέργεια!" Ποια εκπομπη?

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Στο Κόντρα και στο δημοσιογράφο Διαβάτη, μίλησε ο κ. Καραμήτσας για την ενέργεια και είπε όσα σημαντικά γράφονται σ' αυτό το άρθρο. Νομίζω ότι πρέπει να την ανεβάσουν σε μπάνερ στο μπλογκ τους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή